Küsitlustulemused
Koostöös:


TSNA

EÜLTÜÜL
PDF
Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud

MTÜ Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud on Tallinnas tegutsev organisatsioon, mis jälgib oma tegevustes Eesti Vabariigi seadlusandlust ja eetilisi põhimõtteid (loe lähemalt siit).

AJALUGU

TÜÜLi suurimate saavutustena võib ära tuua Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaselamute ehitamise toetuse Tallinna linna poolt 16 miljoni krooniga. Teiseks suuremaks saavutuseks võib lugeda Tallinna Tudengimaja, mis avati pidulikult 23. veebruaril 2007. aastal.

Lisaks on TÜÜL tänu toetusele aidanud kaasa mitmesse Tallinna kõrgkooli lastetoa rajamisele (TTK- avati mais 2009, Tervishoiu Kõrgkool) või varem olemas olnud lastetubade toetamisele (TMK, TLÜ).

2016. aastal otsustas TÜÜL keskenduda Tallinna tudengielu ärgitamisele ja tudenginoorteorganisatsioonide ühendamisele. Üle kahe aasta toimusid 2016. aastal uuesti Tallinna Tudengipäevad.

MISSIOON

TÜÜLi missiooniks on soodustada Tallinna linnas tegutsevate üliõpilaskondade koostööd läbi aktiivsema suhtlemise ja projektide läbiviimise. TÜÜL on arvestatav partner Tallinna linnale tudengite hariduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike murede lahendamisel.

VISIOON

TÜÜLi visioon on olla professionaalselt toimiv ja Eesti tudengkondade seas tunnustatud kõiki Tallinna üliõpilasi koondav organisatsioon, mis soodustab tudengite omavahelist koostööd. TÜÜL on Tallinna linnale tõsiseltvõetavaks koostööpartneriks ning on majanduslikult iseseisev.

LIIKMED

Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua liikmeteks on: Tallinna Ülikool, Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Euroakadeemia ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor.

Igal liikmel ehk igal üliõpilaskonnal on TÜÜL-i üldkogus üks esindaja. Üldkogu võtab vastu kõik tähtsamad otsused, mis puudutavad TÜÜL-i tegevust. Üldkogu käib koos vähemalt korra kvartalis, kusjuures koosolekud on avatud kõigile tudengitele ja tudengimeelsetele.

 

TÜÜLiga saab kontakti võtta:

Gerttu Alteberg, esinaine

 esimees [ät] tudengimaja.ee