TÜÜLi tegevus
PDF

MTÜ Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud on Tallinnas tegutsev organisatsioon, mis jälgib oma tegevustes Eesti Vabariigi seadlusandlust ja eetilisi põhimõtteid (loe lähemalt siit).

AJALUGU

TÜÜLi suurimate saavutustena võib ära tuua Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaselamute ehitamise toetuse Tallinna linna poolt 16 miljoni krooniga. Teiseks suuremaks saavutuseks võib lugeda Tallinna Tudengimaja, mis avati pidulikult 23. veebruaril 2007. aastal.

Lisaks on TÜÜL tänu toetusele aidanud kaasa mitmesse Tallinna kõrgkooli lastetoa rajamisele (TTK- avati mais 2009, Tervishoiu Kõrgkool) või varem olemas olnud lastetubade toetamisele (TMK, TLÜ).

2016. aastal otsustas TÜÜL keskenduda Tallinna tudengielu ärgitamisele ja tudenginoorteorganisatsioonide ühendamisele. Üle kahe aasta toimusid 2016. aastal uuesti Tallinna Tudengipäevad.

MISSIOON

TÜÜL  ühendab ja toetab Tallinna tudengeid ja tudengiorganisatsioone ning korraldadab Tallinna tudengielu läbi erinevate sündmuste. Oma tegemiste juures seisab TÜÜL tudengite ja tudengiorganisatsoonide heaolu eest. TÜÜLi korraldatavad sündmused on laia ampluaaga: meelelahutuslikud, kultuurilised ja hariduslikud.

Oma tegemistega soovime tagada igale Tallinna tudengile võimaluse mitmekesiselt nautida tudengiaastaid sõltumata koolist, rahvusest või erialast. Samuti on meie visiooniks olla koostööpartner tudengiorganisatsioonidele ja Tallinna linnale, olles ühendav platvorm tudengite/ja linna vahel.

VISIOON

Tallinna linna tudengielu on mitmekesine võimadades keskkonda nii ideede arenguks kui ka vaba aja sisustamiseks mitteformaalse haridusega, kultuuriliste ja ka meelelahutuslike tegevustega. Ühtse tudengielu tagamiseks on tudengiorganisatsioonidele loodud platvorm ja tugiteenused, et teha koostööd nii omavahel kui ka kohaliku omavalitsuse ja teiste noorteorganisatsioonidega.

Nii tudengitele kui ka tudengiorganisatsioonidele on loodud arendav ja toetav keskkond.

LIIKMED

Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua liikmeteks on: Tallinna Ülikool, Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Euroakadeemia ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor.

Igal liikmel ehk igal üliõpilaskonnal on TÜÜL-i üldkogus üks esindaja. Üldkogu võtab vastu kõik tähtsamad otsused, mis puudutavad TÜÜL-i tegevust. Üldkogu käib koos vähemalt korra kvartalis, kusjuures koosolekud on avatud kõigile tudengitele ja tudengimeelsetele.

 

TÜÜLiga saab kontakti võtta:

Edmar Tuul, esimees

 esimees [ät] tudengimaja.ee