Koostööpartnerid
PDF
Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab tudengite hariduslikke, kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve ning kaitseb nende õigusi.

EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ja selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

EÜLiga teeb TÜÜL koostööd eelkõige üliõpilasesindajate koolitamise osas. Kuna EÜL-il on väljatöötatud koolitusplaan, siis suuname tudengiesindajaid olulistele koolitustele ka läbi TÜÜLi.

koduleht: www.eyl.ee

PDF
Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 57 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENL usub, et iga tee saab alguse unistusest. Meie unistame tugevatest ja teovõimelistest noorteühendustest. Näeme palju tegusaid noori, kes mõjutavad ja muudavad ühiskonda paremuse suunas. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

TÜÜL on ENLi liige ja läbi katuseorganisatsiooni saame koos teiste noortega tõstatada meie jaoks olulisi teemasid ning toetada noortevaldkonna arengut Eestis.

ENL pakub ka väga vingeid ja kasulikke koolitusi, et oma organisatsiooni edukalt arendada.

koduleht: www.enl.ee

PDF
Tallinna Õpilasesindused

Tallinna Õpilasesindused ehk TÕE esindab Tallinnas asuvate üldhariduskoolide õpilasesindusi linnatasandil. TÕE tahab aidata kaasa Tallinna linnaelus õpilasosaluse viimist teisele tasemele, et õpilasesindused kujuneksid adekvaatseteks partneriteks Tallinna Linnavalitsusele õpilasi puudutavates teemades.

TÕE, TÜÜL ja Tallinna Spordi- ja Noorsooamet veavad eest Tallinna Noortevolikogu valimisi 2011 aasta sügisel.

TÕE kohta leiab rohkem infot Tallinna linna kodulehel www.tallinn.ee

PDF
Eesti Õpilasesinduste Liit

Eesti Õpilasesinduste Liit (edaspidi EÕEL) loodi 1998. aastal 17.-18. oktoobril, kui toimus Tallinna Pedagoogika Ülikoolis üldkogu, kus õpilasesindajad otsustasid moodustada mitteformaalse õpilasomavalitsuste regionaalseid alaliite ühendava katusorganisatsiooni Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu (nime muutus EÕELiks toimus kevad 2006).

Eesti Õpilasesinduste Liit esindab täna läbi oma liikmete ligi 100 000 õpilast üle Eesti, olles seega suurim noorteorganisatsioon Eestis. Liidu tööd juhib iga-aastasel üldkogul valitud õpilastest koosnev juhatus. 14.02.2011 seisuga on EÕELil 203 liiget.

EÕEL-iga ei ole TÜÜL veel otseselt koostööd teinud, kuid näeme mõlema poole pealt mitmeid võimalusi, kuidas ühiseid eesmärke ja tegutsemist siduda ning läbi selle parandada õpilaste ja (tulevaste) üliõpilaste olukorda.

koduleht: www.opilasliit.ee